Metroport Busidence, Bahçelievler Mah. E5 Üzeri, Daire: 502 Bahçelievler / İstanbul
Tırnak Batması

Tırnak Batması

Tırnak Batması

Tırnak Nedir?

Tırnak, her insanda bulunan, el ve ayak parmaklarının uç kısımlarını çeşitli darbelerden koruyan ve nesneleri kavramamızı sağlayan deri eklerine verilen isimdir.

Tırnakların yanlış şekilde kesilmesi, çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen tırnak travmaları ya da kalıtsal olarak aktarılan pek çok sebep sonucu bir takım sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Bazen sıkı ve dar ayakkabılar giyilmesi ya da yanlış tırnak kesimi sonucunda, tırnakta birtakım enfeksiyonlar meydana gelebilmektedir. Bu tırnak enfeksiyonlarının tırnak batması sorunuyla karıştırılmaması gerekmektedir. Tırnakta meydana gelen sağlık sorunları arasında en çok karşımıza çıkanı, tırnak batması problemidir.

Tırnak Batması Nedir?

Tırnağın büyürken içinde bulunduğu tırnak yatağından çıkıp, derinin içine girmesi ve deri içinde büyümesi sonucu meydana gelen tırnak problemidir. Deri içine giren kısım büyürken, meydana geldiği parmakta ağrıya, kızarıklığa veya ödeme yol açabilmektedir. Bu durumun nedeni büyümek isteyen tırnak plağının, tırnak kıvrımları arasında gömülü kalması ve bu sebeple derinin içinde büyümesidir. Tırnak batmasının ilk evresinde, ilk aşamada tırnak çevresinde kızarma ve şişme gözlemlenmektedir. Bu aşamada müdahale sağlanmazsa durum ilerlemektedir. Sonrasında tırnak yatağı ve kıvrımında yanma hissi, sıcaklık ve son aşamada ise akıntılar meydana gelmektedir. Bu akıntılar, sarı irin şeklinde ve kişiyi rahatsız edecek nitelikte kokuya sahiptirler. Bu akıntıların meydana gelmesi durumun kötüye gittiğine ve problemin büyüdüğüne işarettir.

Genellikle 10- 30 yaşları arasında en sık olarak görülen ve kadınlara oranla erkeklerde görülme olasılığı daha yüksek olan bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre, tırnak batması problemi erkeklerde, kadınlara oranla 2 kat daha fazla görülen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalara göre, tırnak batması ayakkabı kullanmayan popülasyonlarda daha nadir görülen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tırnak batması problemleri, genellikle sporcuların sık karşılaştıkları bir problemdir. Tırnak batması oldukça ağrılı, belirgin şekilde iş gücü kaybına ya da sosyal yaşantıda kısıtlamalara sebep olan, genç yetişkinleri etkileyen ve oldukça sık rastlanılan bir sağlık problemidir.

Tırnak Batmasına Sebep Olan Faktörler

Tırnak batması temel olarak ayak sağlığına yeterince dikkat edilmemesi durumunda karşımıza çıkan önemli bir problemdir. Ancak tek bir faktörün etkisi olabilmesi gibi birden çok faktörün de etkisiyle tırnak batması problemi ortaya çıkmaktadır.

Genel itibariyle tırnak batması probleminde neden olan faktörler şunladır:

 • Hatalı ve yanlış tırnak kesimi; tırnak plağı belli bir tırnak yatağının içinde yer almakta ve bu yolla büyümektedir. Ancak tırnağın hatalı şekilde kesilmesi durumunda, tırnak plağı büyüdükçe yanlış şekilde uzayacak ve bu da tırnak yatağının derisine batmasına sebep olacaktır. Tırnak kesilirken, mümkünse yuvarlak yapıda değil düz şekilde kesilmelidir.
 • Anormal şekle sahip tırnak veya tırnak kıvrımı; tırnak plağının ya da tırnağı içine alan kıvrımların çeşitli sebeplerle (birtakım travmalar, yanlış ayakkabı kullanımları vs.) deforme olması, sağlıklı uzayabilecek nitelikte bulunmaması durumu.
 • Aşırı terleme
 • Yanlış ayakkabı kullanımı; ayakların da ayak uçlarında bulunan tırnakların da zarar görmesine sebep olan dar ve sıkı ayakkabıların kullanımı durumudur. Ayakkabını etkisiyle sürekli çarpma ve sıkışma yaşayan tırnak, deforme olur ve bu durum beraberinde tırnak batması sorunlarını getirir.
 • Kötü ayak hijyeni; ayak ve tırnaklar ayakkabı kullanımı sonucu genelde kapalı alanda kalmakta ve bu durum hijyenik açıdan özel bir bakım ve titizlik gerektirmektedir.
 • Aşırı vücut ağırlığı, tırnak kıvrımlarının tırnak plağını sıkıştırmasına sebep olabilmekte ve bu durum tırnak batması problemine sebep olabilmektedir.
 • Kalıtsal Faktörler
 • Travmalar
 • Anatomik yatkınlık
 • Hormonal faktörler

Tırnak Batmasında Tedavi Yöntemleri

Tırnak batması, genç yetişkinlerde görülen ve tekrar edebilen bir problemdir. Sık gerçekleşen ve ağrılı bir problem olması bakımından da, belirgin olarak iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle, tırnak batması problemiyle ilgili olarak çok çeşitli cerrahi tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır.

Tırnak batması tedavileri en temel olarak evrelendirme yöntemiyle sağlanmaktadır. Tırnaktaki batmanın ve etkilerinin evrelendirmesi doğru şekilde müdahaleyi sağlamaktadır. Bu evrelendirme de tırnak batması,

 • Ağrı
 • Kızarma
 • Enfeksiyon
 • Drenaj edilecek dokunun durumu
 • Granülasyon dokusu durumu evreleri uyarınca tedavi edilmektedir.  
 1. Konservatif Tedavi: İltihap (enfeksiyon) aşamasındaki tırnak batması problemlerinde; akut enfeksiyon tedavisi uygulanmaktadır. Bu aşama sarı irin şeklinde akıntıların olduğu aşamadır. Meydana gelen akıntılar iltihabın işaretidir. Bu aşamadan sonra hastaya tırnağı doğru şekilde kesmesi öğretilmelidir.
 2. Toplam Tırnak Plağının Alınması: Tırnağın gömülü kaldığı deriden cerrahi işlemle alınması yoluyla yapılan tedavidir.
 3. Tırnak Plağının Bir Kısmının Alınması: Tırnağın sadece deri içine gömülü olan kısmının cerrahi işlemle alınmasıdır.
 4. Tırnak Plağının Tümünün Alınması: Tırnak plağının cerrahi yöntemle alınmasıdır.
 5. Tırnak Kıvrımının Bir Kısmının ve Tırnak Bağı Dokusunun Alınması: Tırnak plağının içinde olduğu ve gömüldüğü kısmının alınması işlemidir.
 6. Tırnak Kıvrımının Alınması ya da Küçültülmesi: Tırnak kıvrımının tamamen alınması ya da tırnağın sonraki süreçte daha sağlıklı büyüyebileceği şekilde küçültülmesi işlemidir.
 7. Koterizasyon Yoluyla Dokuların Öldürülmesi: Isı ya da kimyasal madde uygulanması yoluyla dokuların ortadan kaldırılması işlemidir.
 8. Tırnak Teli: Tırnağın büyümesinin tel yardımıyla düzenlenmesidir.