Metroport Busidence, Bahçelievler Mah. E5 Üzeri, Daire: 502 Bahçelievler / İstanbul
Kalça Protezi

Kalça Protezi

Kalça Protezi

Kalça eklemi insanın oturup kalkması, yürümesi, dik durması gibi birçok fiziksel aktiviteye olanak sağlaması adına büyük önem taşımaktadır. Özellikle ileri yaş durumunun sebep olduğu kalça eklemi deformasyonlarında protez uygulaması ile şikayetler ortadan kalıdırılmaktadır.

Kalça Eklemi Yapısı

Kalça eklemi vücudun en büyük eklemi olma özelliğinin yanı sıra asetabulum ve femur başından oluşan bir fiziksel yapıya sahiptir. Eklemi oluşturan çanak ve top kemiklerinin arasında ise hareketleri kolaylaştıran ve pürüzsüz bir yapıya sahip olan eklem kıkırdağı bulunmaktadır.

Kalça eklemi iç dokusunu sinovial membran ad verilen bir sıvı oluşturmaktadır ve bu sıvı eklem hareketlerini kolaylaştırmaktadır. Vücut ağırlığının kaldırılması ile eğilme, oturma kalkma ve dik durma gibi görevlerinin yaşam içerisinde sürekli aktif rol alması nedeni ile birtakım problemler yaşanabilmektedir.

Genellikle ağrıya sebep olan bu problemlerden birkaçı şu şekilde sıralanabilmektedir;

- Avaskuler Nevroz: kalça çıkığı ya da birtakım benzer problemler nedeni ile kalça eklemindeki femur başının deformasyona uğraması olarak tanımlanmaktır. Bunun sonucunda kemik yüzeyinde çökme ile artrit oluşmaktadır.

- Romatoid Artrit: İmun bir hastalık olan romatid artrit; eklem içi sıvısının kalınlaşmasına neden olmakta ve kıkırdağın ciddi hasarlar almasına neden olmaktadır.

- Osteoartrit: genellikle ileri yaştaki kişilerde görülen bu problem genetik yatkınlığa dayalı ve yaşlanmayla birlikte eklem kemiklerinin ve kıkırdak yapılarının aşınması olarak tanımlanmaktadır.

Kalçada Ağrının Nedenleri Nelerdir?

Kalça kemiğinde ağrı hissine neden  olan problemlerin başında artrit gelmektedir. Artrit problemi ise romatoid artrit, osteoartrit ve travmatik artritler olarak değerlendirilmektedir.

Osteoartrit; kalça kemiğinde genellikle ileri yaşlarda görülen ve yıpranmaya bağlı çatlaklar oluşması şeklinde tanımlanmaktadır. Genetik faktörler ile ileri yaşın etkili olduğu osteoartrit probleminde aşınan kıkırdaklar işlevlerini yitirmekte ve komşu kemikler birbirine çarparak hastaya yoğun ağrı vermektedir. 

Romatoid artrit ise; romatizmal nedenler ya da gut gibi kronik problemler sonucunda eklemin iç zarında aşırı sıvı üretilmesi sonucunda meydana gelmektedir. Bu problem zamanla yoğun ağrı hissine neden olmakla birlikte kıkırdakların işlevlerini yitimresine neden olmaktadır. 

Travmatik artritler ise; kalça bölgesinin yaralanma, çarpma, kaza ya da düşme sonucunda açığa çıkan bir problemdir. Kalça kemiğinde oluşan küçük kırıkların yanlış kaynaması sonucunda aşınan kemikler ağrıya neden olmaktadır. Aynı zamanda aşırı alkol tüketimi ya da uzun süre kortizon kullanımı kemiklerin ihtiyacı olan kanın ulaşmasını engellemekte ve bunun sonucunda da kıkırdaklar aşınarak hastada ağrıya neden olmaktadır. 

Kalça Protezi Nedir?

Kalça eklemi insan vücudunda en büyük eklemdir. Bununla birlikte vücut ağırlığının büyük bir kısmını taşıması ve gün içerisinde sürekli aktif olması nedeni ile zaman içerisinde aşınmakta ve yaşlanmaktadır. Gerek kireçlenme problemleri, gerekse kırılma ya da avaskuler nevroz problemleri kalça eklemindeki kemik ve kıkırdak dokunun aşınması ve zayıflaması sonucunda gelişmektedir. 

Kalça kireçlenmesi, kalça kırıkları ve avaskuler nevroz nedeniyle kalça protezi yapılır. Kalçadaki kireçlenme ilerlediyse, hayat kalitenizi düşürdüyse total kalça protezi zamanı gelmiş demektir. Ameliyat kararını doktor değil hasta verir. 

Kalça protezi son yıllarda çokça başvurulan bir ortopedik tedavi yöntemdir. Farklı materyallerden birleşiminden tasarlanan kalça protezleri, insan dokusu ile tam uyumlu olmaktadır ve herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmamaktadır.c 

Kalça Protezi Yaşı

Kalça eklemi problemleri genellikle ileri yaşlarda görülmektedir. Özellikle kıkırdak aşınması olarak tanımlanan kireçlenme problemleri 50 yaş üzerindeki kadınlarda görülmektedir. Eklemlerin deformasyona uğramasının başlıca nedenleri; travmatik olaylar, kemik erimesi, menopoz ve eklemlerin yaşlanmasıdır. Kalça kemiğinin güçlendirilmesi için egzersizler, fizik tedavi uygulamaları ve takviye ilaçların yeterli olmadığı durumlarda hastanın arzusuna göre kalça protezi ameliyatı uygulanabilmektedir. Her yaşta uygulanabilmesi mümkün olan protez ameliyatları genellikle 60 yaş üstü hastaların tercih ettiği tedavi yöntemidir. 

Kalça protezi ameliyatının ileri yaştaki hastalarda uygulanmalarının nedeni; kalça eklemine yerleştirilen protezin de belli bir ömrü olmasıdır. Günümüzde uygulanan protezlerin ömrü genellikle 20 ila 25 yıldır. Bu süreç sonrasında hastanın yeniden kalça protezi ameliyatı olması ve yerleştirilen protezin yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. 

Kalça Protezinin Yan Etkileri

Kalça protezi ameliyatında da her cerrahi uygulamada olduğu gibi birtakım risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risklerden en önemlisi protezin enfeksiyon kapması ya da kireçlenme olan bölgenin iltihaptan iyi bir şekilde arındırılamaması sonucunda protezin kemik ve kıkırdak doku ile kaynaşamamasıdır. Bu nedenle protez ameliyatı fonksiyonel özelliğini kaybetmektedir. Diğer risk faktörleri ise; anestezi uygulamasına bağlı problemler, kanama ve pıhtı riskleri, protezin yanlış şekilde uygulanışı nedeni ile yaşanan problemler, ameliyat sonrasında ağrıların devam etmesi gibi risklerdir. 

Kalça protezi ameliyatı sürecinde enfeksiyon ve anormal kanama gibi problemler de yaşanabilmektedir. Bunun sonucunda da protezin kemik doku ile kaynamaması ve protezin işlevini yerine getirememesi gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. 

Kalça protezi ameliyatının yan etkilerinin önüne geçebilmek adına doktor seçiminin özenli bir şekilde yapılması ve doktor önerilerine eksiksiz bir şekilde uyulması gerekmektedir. 

Kalça Protezi Tipleri

Kalça protezi tipleri kullanılan protezin materyaline bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Plastik, metal ya da her ikisinin karışımından oluşturulan protezlerin büyüklükleri de kalça problemlerine göre belirlenmektedir. Kalça protezlerinin ömrü yaklaşık 20 yıl kadardır. Bu nedenle kalça protezi uygulamaları genellikle 60 ila 70 yaş aralığında uygulanmaktadır.

Böylece hasta ömrünün sonuna kadar protezi kullanabilecektir. Ancak çok daha erken dönemlerde uygulanan kalça protezleri ise ömrünü tamamladığında değiştirilmesi gerekmektedir. 

Kalça Protezine Hangi Durumlarda Gerek Duyulur?

Kalça protezi ameliyatına; hasta cerrahi dışı tedavi yöntemlerinden fayda sağlanamadığı durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda genellikle 50 yaş üzerindeki hastalar tercih edilmektedir. Aynı zamanda eklem kireçlenmesinin nedenine bağlı olarak daha erken yaşlarda da total kalça protezi ameliyatı uygulanmaktadır.

Kalça protezi ameliyatına ihtiyaç duyulan durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

- Kalça çıkığı

- Kalça kireçlenmesi

- Travmatik nedenler ile kalça ekleminin deforme olması

Total Kalça Protezi Uygulaması

Total kalça protezi ameliyatı açık yöntem ile uygulanmaktadır. Cerrahın tercihine bağlı olarak uygun konumda kesi açılmaktadır. Ameliyat süresi yaklaşık 2 ila 2,5 saattir. Hasta ameliyat sonrasında ilk 3 gün hastanede yatırılmaktadır.

Hastanede olunan süreçte hasta mutlaka ayağa kalıdırılıp yürütülmektedir. Böylece hasta çok daha erken dönemde hayata dönebilmektedir.