Metroport Busidence, Bahçelievler Mah. E5 Üzeri, Daire: 502 Bahçelievler / İstanbul
Omuz Yırtığı

Omuz Yırtığı

Omuz Yırtığı

Omuz eklemi insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı eklemlerden biridir. Özellikle sporcuların çok kullandığı eklemlerden olan omuz eklemi çeşitli travmalar ile deformasyona uğrayabilir ve çeşitli sakatlıklar açığa çıkabilmektedir. Omuz yırtığı olarak tanımlanan bu durumun birden fazla tedavi yöntemi bulunmaktadır. 

Omuz Yırtığı Nedir?

Karmaşık bir yapıya sahip olan omuz eklemi, insanın en sık kullandığı eklemler arasındadır. Bu nedenle de en sık deformasyona uğrayan eklemler arasında da yer almaktadır. Omuz ekleminin fonksiyonlarının tam anlamıyla çalışabilmesi için gerekli olan omuz manşeti tendonunun yırtılması omuz yırtığı olarak tanımlanmaktadır.

Omuz yırtığı gelişen hastalarda ağrı ve güç kaybı yaşanmaktadır.

Omuz Yırtığı Belirtileri Nelerdir?

Omuz yırtığı gelişen hastalarda güç kaybı ve yoğun ağrının yanı sıra omuz üzerine basamama, hareket kısıtlaması, kolu arkaya öne çevirememe ve yıkarı kaldıramama gibi problemler ile belirti vermektedir.

Bununla birlikte omuz ağrıları hastaların önemsemediği ve muayenesi ertelediği problemlerdir. Tedavi edilmeyen omuz yırtıkları çok daha ciddi problemler açığa çıkararak daha ciddi semptomlar yaşanmasına neden olmaktadır. 

Omuz Yırtığı Tedavisi

Rotator manşet yırtığı tedavisi hastalığın derecesine göre değişir. Ağrıyı sonlandırmak ve hareket kabiliyetini eski haline döndürmek tedavinin esas amacıdır. Omuz yırtığı tedavisinde öncelik omuz ekleminin korunmasıdır. Bununla birlikte yırtığın ilerlemesini önlemektir. Tedavinin ilerleyen süreçlerinde ve ciddi yırtıklar söz konusu olduğunda cerrahi yöntemlere başvurulabilmektedir.

Ameliyatsız Omuz Yırtığı Tedavisi

Eğer hastalığın seviyesi ileri düzeyde değilse ameliyatsız rotator manşet yırtığı tedavisi yöntemleri uygulanabilir. Bu yöntemler şunlardır;

• Dinlenmek

• Eğer yırtılma bir aktivite sonrası olduysa bu aktiviteye ara vermek

• İlaç tedavisi

• Fizik tedavi

Omuz Yırtığı Ameliyatı

Şu durumlarda rotator manşet yırtığı ameliyatına gerek duyulabilir:

• Ağrılar uzun süredir varsa

• Yırtık büyükse

• Ağrılar dinlenirken dahi geçmiyorsa

• Omuzda güçsüzlük oluşmuşsa

• Yırtık travma sonrasında olduysa.

Biz omuz yırtılması ameliyatlarında kapalı yöntem olan artroskopik cerrahi yöntemini tercih ediyoruz.

Omuz Yırtığı Ameliyatı Riskleri

Omuz yırtığı problemi dinlendirme ve fizik tedavi ile iyileşme göstermediği taktirde ameliyata ihtiyaç duyulmaktadır. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi omuz yırtığı ameliyatında da birtakım riskler söz konusudur. Hastanın ameliyat sonrasında fizik tedaviye devam etmemesi ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda ameliyatı gerçekleştiren doktorun önerdiği omuz kol askısı ile omuz yırtığı probleminin çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesi sağlanmaktadır. 

Omuz Yırtığı Ameliyatı Sonrası Egzersiz

Omuz yırtığı ameliyatının başarısını olumlu yönde etkileyen en önemli faktör ameliyat sonrası doktor kontrolünde egzersizlerin aksatılmamasıdır. Doktor kontolünde egzersiz programına uyulması ve bununla birlikte fizik tedavi seanslarının aksatılmaması ile omuz eklemi güçlenecek omuz manşeti tendonu üzerinde uygulanan cerrahi müdahalenin iyileşme süreci kısalacaktır. 

Rotator Manşet Yırtığı

İnsan vücudunda bulunan eklemlerden en hareketli olanı omuz eklemidir. Omuz ekleminin büyük bir kısmını rotator manşet oluşturmaktadır. Vücudun en aktif eklemi olması ve koruma refleksinde rol alması nedeni ile sakatlanma ve yaralanmaların en sık yaşandığı eklem omu eklemidir. Rotatör manşet yırtığının nedeni çoğunlukla travmalardır ancak kırk yaşından sonra da rotator manşet yırtığı problemi kendiliğinden oluşabilmektedir. İleri yaşta hissedilen omuz ağrılarının nedenlerinin başında rotator manşet yırtığı gelmektedir. Toplum içerisinde bel ve boyun ağrılarından sonra en çok omuz ağrısı yaşanmaktadır.

Genellikle yetişkinlerde görülen rotator kılıf yırtığı omuzda güçsüzlük yarattığı için tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmemesi halinde günlük yaşamda sorunlara sebep olabilir. Yaralanma ve ilerleyen yaşla birlikte oluşan yıpranma rotator manşet yırtığının nedenleri arasında en önemli olanlarıdır. Kolun üstüne düşerek, darbe alarak ya da ağır bir şey kaldırarak omuz yırtılması sorunu yaşanacağı gibi ilerleyen yaşla birlikte tendonların incelenmesi de omuz yırtığı oluşmasına sebeptir.

Rotator Kılıf Yırtılma Sebepleri Nelerdir?

Roator kılıf yırtılma sebepleri iki şekilde değerlendirilmektedir;

- Akut yaralanmalara bağlı yırtıklar; düşme, ağır kaldırma ya da çekme gibi nedenler ile oluşan yaralanmalardır. Genellikle omuz ekleminde çıkıklar ile birlikte görülmektedir.

- Kronik yaralanmalara bağlı yırtıklar; genellikle ileri yaşta görülmektedir. Zamanla tendonların aşınması sebebi ile yırtıklar oluşmaktadır. Tedavi edilmediği taktirde aşınma ve kireçlenme gibi ciddi problemlere neden olmaktadır. Özellikle tenis oynamak, kürek çekmek, ağrılık kaldırmak ya da omuz eklemlerini sürekli kullanılmasına neden olan mesleklerde çalışmak bu yaralanmalara neden olabilmektedir. Aynı zamanda kan akımında yetersizlik durumunda ve kemik sıkışma durumlarında da rotator kılıf yırtılması açığaçıkabilmektedir. 

Rotator Manşet Yırtığı Kimlerde Olur?

Rotator manşet yırtığı gençlerde travma sonucu görülebilir. Ancak genellikle 40 yaş üstü kişilerde yıpranma nedeniyle karşımıza çıkar. Voleybolcular, tenisçiler, boyacılar gibi bazı meslek gruplarında da sık görülür. Günümüzde rotator manşet yırtığının tanısı üstün teknoloji özellikli görüntüleme sistemleri ile değerlendirilmektedir. Son yıllarda cerrahi yöntemlerdeki gelişmeler bu eklem probleminin tedavisinde de başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Rotator Manşet Yırtığı Belirtileri

Omuzda ağrı. İlk etapta aktivite esnasında geçmeyen omuz ağrısı daha sonra dinlenirken dahi hissedilir.

• Bu ağrı özellikle kolun yukarıya kaldırılmasıyla artar

• Kolu kaldırırken ve çevirirken zorlanma olur

• Eklemde sürtünme sesi duyulabilir

• Kolda güçsüzlük oluşur

• Fonksiyon kaybı

• Şekil bozukluğu

Rotator Manşet Yırtığı Tanısı

Omuz yırtığı çeşitli şikayetler ile doktora başvuran hastalarda öncelikle fizik muayene gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte röntgen ve MR gibi görüntüleme sistemleri ile değerlendirme yapılabilmektedir. Tanı sürecinde tümör olup olmadığı, enfeksiyon oluşumunun var olup olmadığı, başka bölgelere (kalp, göğüs kafesi, kol, sırt, kol ve boyun) yansıyan ağrı hissinin bulunup bulunmadığı gibi cevapların yanı sıra hastada romatizmal hastalıkların var olup olmadığı da değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.

Omuz yırtığı tanı sürecinde travma yaşanıp yaşanmadığı, hastanın mesleği, omuzda istemli çıkık olup olmadığı gibi bulgularla birlikte yaralanma nedenleri ve hastanın genel sağlık öyküsü de değerlendirilmektedir.