Metroport Busidence, Bahçelievler Mah. E5 Üzeri, Daire: 502 Bahçelievler / İstanbul
Omuz Yırtığı Tedavisi

Omuz Yırtığı Tedavisi

Omuz Yırtığı Tedavisi

Omuz eklemi insanın günlük yaşamında sürekli kullandığı ve travmalara açık bir bölgedir. Oldukça karmaşık bir yapıdan oluşan omuz ekleminde kürek, köprücük ve kol kemiği bulunmaktadır. Kol kemiği omuz eklemine sağlam bir şekilde bağlanmasını rotator manşet sağlarken, kirişler de kaslar sayesinde omuz eklemine bağlanmaktadır.

Yukarı, aşağı ve her iki yana da hareket imkanı sağlayan omuz eklemi; kollar kullanıldığı sürece birtakım travmalara ve yaralanmalara açık bir haldedir. Omuz ekleminde en sık görülen problemlerde biri omuz yırtığıdır.

Omuz Yırtığının Sebepleri Nelerdir?

Omuz yırtığının nedenleri 2 ana maddeye ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Dejeneratif rotator manşet yırtığı; genellikle ileri yaşlardaki hastalarda görülmektedir. Uzun süreçte oluşan aşınma sonucunda açığa çıkan dejeneratif rotator manşet yırtığı; daha aktif kullanılan kolun bağlı bulunduğu eklemde daha sık görülmektedir.
 • Akut rotator manşet yırtığı; ani travmalar sonucunda oluşmaktadır. Kaza, düşme, çarpma olayların yanı sıra ağır kaldırma ya da köprücük kemiklerinin kırılması sonucunda da açığa çıkmaktadır.

Omuz yırtığının nedenleri ise genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kan akımının eksik olması
 • Kemik çıkıntıları oluşması
 • Tekrarlayan hareketler (badana yapma, tenis oynama, kürek çekme, halter kaldırma gibi aktiviteler)
 • Travmatik olaylar
 • İleri yaş

Omuz Yırtığı Nasıl Tedavi Edilir?

Omuz yırtığı probleminde tanı konulduktan sonra hastaya öncelikle istirahat etmesi tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte ağrının geçirilebilmesi için fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Dinlenme: Aşırı kullanım nedeni ile oluşan yırtıklar istirahat ile iyileşebilmektedir.

İlaçla Tedavi: Bölgedeki ödemin vücuttan atılması ve ağrı kontrolünün sağlanması amacı ile kullanılmaktadır.

Egzersizler: Eklemin güçlenmesini sağlayacak egzersizlerdir. Uzman kontrolünde yapılmalıdır.

Kortikosteroid Enjeksiyonu: Ağrı kontrolünün sağlanması amacı ile uygulanmaktadır.

Ultrason: Cihazın ısı verme özelliği ve lokal ilaç kullanımı imkanından yararlanılmaktadır. İyileşme sürecinde etkilidir.

Artroskopi: Bölgeye uygulanan yaklaşık 1 santimetrelik kesiden girilerek gerçekleştirilmektedir. Görüntüleme cihazları ve özel ekipmanlar ile omuz ekleminin tamir edilmesi disiplinine dayanmaktadır.

Mini – Açık Tamir: Tam tendon yırtıklarında uygulanmaktadır. Eklemde birkaç küçük kesi açılarak ameliyat planlamasına göre tendon grefti ya da doku transferi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Omuz Yırtığı Probleminde Cerrahi Tedavi

Omuz yırtığı probleminde tedavi planlaması yırtığın derecesi ve neden olduğu semptomlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu problem hastanın kolunu kullanamaması, yoğun ağrı çekmesi ve ödem gibi yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen belirtiler açığa çıkarmaktadır. İstirahat, ilaçla tedavi ya da enjeksiyon işlemlerinin fayda sağlanamadığı durumlarda cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır.

Omuz yırtığı probleminde ameliyatlı tedavi seçeneğine başvurulabilen durumlar şu şekildedir;

 • Hastanın dayanılmaz boyutta ağrı çekmesi
 • İleri derecede güç kaybı yaşanması
 • Ultrason, röntgen ve MR çekimlerinde yırtığın 1 santimetreden büyük olduğunun tespit edilmesi ve bu durumun hastanın şikayetleriyle uygun olması.
 • Ağrı hissinin 6 aydan uzun bir süre devam etmesi

Omuz yırtığı ameliyatı genel anestezi altında uygulanmaktadır. Operasyon sürecinde hasta oturur ya da yan yatar pozisyonda durmaktadır. Kapalı yöntem ile gerçekleştirilen ameliyat sürecinde omuz içerisine belirli bölgelerden kamera sistemi ve cihazlarla girilmektedir.

1 ila 2 saat süren ameliyat sürecinden sonrasında; doktorun önerilerine eksiksiz bir şekilde uyulmalı ve kullanılacak omuz kol askısı, yapılacak olan egzersizler aksatılmamalıdır. Böylece ameliyat sonrası iyileşme süreci konforlu ve hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.

Omuz yırtığı ameliyatında da her cerrahi müdahalede olduğu gibi birtakım riskler bulunmaktadır. Genellikle anestezi uygulamasına bağlı riskler bulunmaktadır. Bununla birlikte açık ameliyat uygulamalarına oranla kanama ve enfeksiyon gibi riskler çok daha az gözlemlenmektedir.

Alanında uzman ve tecrübeli bir doktor seçimi de omuz yırtığı probleminin konforlu bir şekilde tedavi edilmesini sağlamaktadır. Gerek cerrahi gerekse cerrahi dışı tedavi yöntemlerinde fizik tedavi uygulamasının süresi, enjeksiyon uygulamasının aralıkları ya da cerrahi yöntemin uygulanış biçimi bu problemin tedavi sürecini önemli derecede etkilemektedir.