Metroport Busidence, Bahçelievler Mah. E5 Üzeri, Daire: 502 Bahçelievler / İstanbul
Menisküs Yaralanmaları

Menisküs Yaralanmaları

Menisküs Yaralanmaları

Menisküs, uyluk ve kaval kemikleri arasında yer alan, sürtünmeyi azaltma ve vücudun ağırlığını diz içerisine dağıtma görevini üstlenen "C" şeklindeki yapılardır. 2 tanedirler.

Menisküs Neden Yırtılır?

  • Spor yaralanmaları: Spor faaliyetlerinde çarpma, dönme
  • Meslek: Uzun süre çömelerek yapılan işler (temizlik) ve uzun süre ayakta durmak zorunda bırakan işler
  • Kireçlenme: Kireçlenen dizlerde kıkırdak yapı iyice zayıfladığı için otururken ya da kalkarken bile menisküs yırtılabilir

Menisküs Yırtığı Nasıl Anlaşılır?

  • Yırtıldığını hissettiren kopma sesi
  • Ağrı
  • Şişlik
  • Sertlik
  • Diz hareketlerinde kısıtlılık
  • Diz hareketlerinde güvensizlik
  • Dizde kilitlenme

Menisküs Tedavisi

Menisküs yırtılmasının tedavisi ya ameliyatla ya da ameliyatsız olacaktır. Hangisinin uygun olduğunu muayene ve tetkikler sonucunda görürüz ve hastayla birlikte bir değerlendirme yaparak kararımızı veririz.

Ameliyatsız Menisküs Tedavisi

Her menisküs yaralanmasında ameliyat olmak gerekmez. Özellikle kireçlenme sorunu olan ileri yaştaki hastalarda ameliyat tercih edilmez; dizi güçlendiren egzersizler, fizik tedavi ve dizlik kullanımı gibi cerrahi dışı tedaviler uygulanır.

Menisküs Ameliyatı

Genellikle spor aktiviteleri sonrasında menisküs yırtılması oluşan genç hastalarda ameliyat gerekebilir. Hasar gören yer ve yırtık derecesine göre ameliyat ya da ameliyatsız tedavi kararı verilir.

Biz menisküs ameliyatlarında en konforlu ve güvenli yöntem olan artroskopik cerrahi yöntemini tercih ediyoruz. Küçük bir kesi açarak kamera yardımıyla tamiri gerçekleştiriyoruz.

Menisküs Yırtığı Ameliyattan Sonra Tekrarlar mı?

Tamir edilen menisküs bir travma sonucu tekrar yırtılabilir. Daha önce belirtmiştim; menisküs 2 tanedir. Diğer menisküs de herhangi bir travma nedeniyle yırtılabilir. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Doğru bir şekilde ameliyat edilen menisküs basit sebeplerden tekrar etmez.

Artroskopik cerrahi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.