Metroport Busidence, Bahçelievler Mah. E5 Üzeri, Daire: 502 Bahçelievler / İstanbul
Artroskopik Cerrahi Nedir?

Artroskopik Cerrahi Nedir?

Artroskopik Cerrahi Nedir?

Artroskopi, kalem boyutunda bir kamera kullanarak eklemlerin içini görüntülemek için bir 0.5 cm uzunluğunda  küçük kesilerin yapılıp eklemlerin incelenmesidir.. Yetmişlerde, tanı amaçlı kullanılmıştır ve şimdi ileri teknolojiler ve özel araçlar sayesinde teşhis ve tedavi için kullanılmaktadır. Diz, omuz, ayak bileği, el bileği, dirsek ve kalça ile ilişkili hastalıkların tedavisinde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Artroskopi genel anestezi altında ve ameliyathanede yapılmaktadır. Lokal anestezi altında basit tanı prosedürleri uygulanabilmekte, ancak artroskopi için bölgesel veya genel anestezi kullanılmaktadır. Bir görüntü sağlamak için, eklemin içi sıvı ile şişirilmektedir. Ameliyat sırasında eklem hacmi 4-6 kat artar, böylece ayrıntılı bir tanı mümkün olabilmektedir. Kamera açık bir işlem sırasında kolayca erişilemeyen alanları da gösterebildiğinden, nitelikli bir tanı mümkün olabilmektedir. Teşhis ve tanı uygulaması yapabilmek için öncelikle muayene edilmesi gerekmektedir. Muayene adımları tamamlandıktan sonra, eklemde bulunan sorunların, küçük kesiklere yerleştirilmiş mekanik, motorlu veya termal (radyo frekansı veya lazer) aletler tedavi edilmesi sağlanmaktadır.

Artroskopik cerrahi için en az iki küçük insizyon kullanılmaktadır ve işlem süresi 20 dakika ile 2 saat arasındadır. Bazı durumlarda açık cerrahi ile artroskopik cerrahi aynı esnada  uygulanabilmektedir. 

Diz Eklemi ve Artroskopik Cerrahi

Menisküs yırtıklarının iyileşmesi veya çıkarılması, ön ve arka çapraz bağ yırtıklarının onarımı, eklem kıkırdak sorunlarının düzeltilmesi, eklem içi biyopsiler, kistlerin ve benign tümörlerin çıkarılması, romatizmal hastalıklarda sinovyal dokunun çıkarılması, eklem kırıklarının tedavisi, nüksün tedavisi diz ekleminin çıkıklarının oluşması, yaralanmaları veya ameliyat sonrası hareket kısıtlılıklarının keşfi, artroskopi veya artroskopi tarafından desteklenen açık yöntemler kullanılarak kıkırdak nakli gerçekleştirilebilmektedir.

Ayak Bileği Eklemi ve Artroskopik Cerrahi

Kıkırdak ayrılması,  ayak bileği ekleminde kemik çıkıntılarının çıkarılması, eklem içi biyopsilerin ve sinovyal zarın çıkarılması, ayak bileği ekleminin artrodezi (eklemin donrurulması işlemi). Ayak bileğinin çevresi etrafındaki tendonlar için bazı işlemler de endoskopik olarak yapılabilmektedir.

Artroskopik Cerrahinin Açık Cerrahiye Göre Avantajları Nelerdir?

Açık ameliyat sırasında eklemeye ulaşmak için  cilde daha büyük kesi yapılmaktadır. Ameliyat sonrası ağrı açık ameliyattan çok daha azdır, çünkü artroskopi sağlam dokuya zarar vermeyen çok küçük kesiklerden yapılmaktadır. Eklemdeki enfeksiyon ve hareket kısıtlamaları riski çok daha düşüktür. Hastane konaklamaları, günlük aktiviteler ve spora dönüş zamanı çok daha kısa. Ameliyattan hemen sonra bir rehabilitasyon programı başlatılabilmektedir.

Artroskopik Cerrahinin Komplikasyonları Nelerdir?

Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi, artroskopik cerrahide komplikasyonlar da olabilmektedir. Ödem ve hemartroz (kan birikmesi), enfeksiyon, derin ven trombozu (arterlerde kan pıhtısı oluşumu), yara iyileşmesi sorunları, kan damarları ve sinirlerde hasar, eklemde kullanılan aletlerde hasar gibi komplikasyonlar olabilir. Ancak, bu komplikasyonların riski çok düşüktür ve yüzde bir ila dört arasında değişmektedir. Kullanılan anestezi yönteminin de kendi komplikasyonları yaşanabilmektedir.

Artroskopik Cerrahi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kapalı cerrahi ameliyatı olarak da bilinen artroskopik cerrahi, vücudun tüm eklemlerini etkileyen ortopedik hastalıkların teşhisi ve tedavisi için minimal cerrahi yöntemdir. En sık görülen eklem diz eklemidir ve diz ekleminin artroskopisi 1960'lara kadar uzanır. Son 20-30 yılda tedavinin hedefi daha fazla odaklanmıştır. Artroskopi kullanılarak küçük parmakların eklemlerine uygulanabilen iki küçük delikten sayısız tedavi işlemi başarıyla gerçekleştirilebilir.

Artroskopik cerrahi için steril çalışma koşulları ve anestezi gereklidir. Lokal, bölgesel ve genel anestezi yöntemleri kullanılabilmektedir. En yaygın diz artroskopisi spinal anestezidir ( Bel bölgesinden yapılan enjeksiyonla bacakların uyuşturulması), omuz ekleminin artroskopisi için skalen blok adı verilen bölgesel bir yöntem kullanılarak yapılabilir. Bu yöntemlerle hasta genel anestezi risklerinden uzaklaştırılmış olur.