Metroport Busidence, Bahçelievler Mah. E5 Üzeri, Daire: 502 Bahçelievler / İstanbul
Omuz Artroskopisi

Omuz Artroskopisi Uygulama Alanları

Omuz Artroskopisi

Omuz, en hareketli eklemlerimizden biridir. Dört farklı eklemden oluşuyor olması, omuzlarımıza yüksek oranda hareket yetisi katmaktadır. Ancak bu durum olumlu olmakla birlikte, olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır. Olumsuz sonucu ise yüksek hareket kapasitesinin yaralanmalara açık bir ortam oluşturmasıdır. Bu noktada Omuz Artroskopisi ile omuz rahatsızlıkları tedavi edilebilmektedir.

Omuz Ağrısı Neden Olur?

Omuz ağrısının çeşitli nedenleri olabilmektedir. Omuz ağrısı şikayeti olan kişilerin, bir uzmana danışması gerekmektedir. Tıbbi öykü, fizik muayene ve tanı testleri sonucunda öncelikle ağrının nedeni saptanmalıdır. Ayrıca bu tanı yöntemleri sonrasında Omuz Artroskopisi yapılması durumunda doktorunuzun hangi bölgeye odaklanması gerektiğine dair bilgi sahibi olmasını da sağlamaktadır. Röntgen, Artrografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme yöntemleri, Omuz Artroskopisi sırasında izlenecek yolun haritası niteliği taşımakta olan tanı yöntemleridir.

Omuz Artroskopisi Nedir?

Omuz Artroskopisi, kapalı omuz ameliyatı olarak da tanımlanmaktadır. Eklem cerrahisinde büyük kesiklere gerek duymadan, kamera sistemi ile gerçekleştirilmekte olan bir operasyondur. Menisküs tedavilerinin tamamı bu yöntemle yapıldığı gibi, omuz rahatsızlıklarının da büyük bir bölümünde bu yöntem kullanılmaktadır. Omuz kas yırtığı, omuz sıkışma sendromu, tekrarlayan omuz çıkığı sorunlarında Omuz Artroskopisi yöntemi uygulanmaktadır. İlk dönemlerde sadece tanı koyma amacıyla kullanılan bu yöntem, günümüzde gelişen teknoloji ile tedavi yöntemi olarak da uygulanmaktadır. Kamera ile gerçekleştirilen operasyonda, açık ameliyatlarda dahi ulaşılamayan bölgelere ulaşılabiliyor olması başarı şansını arttırmaktadır. Büyük kesiklerin yapılmaması nedeni ile doku hasarına da engel olan bu yöntem ile hastalar kısa sürede gündelik hayatlarına geri dönebilmektedir.

Omuz Artroskopisi Hangi Omuz Problemlerinde Uygulanabilir?

Omuz problemlerinin hemen hemen hepsi, artroskopik yöntemle tedavi edilebilmektedir. Omuz artroskopisi en sık uygulanan omuz rahatsızlıkları;

  • Omuz Sıkışma Sendromu: Bağ dokusu, kemik ve kaslardan oluşan omuz yapısı, yapılan yanlış hareketlerle zarar görebilmektedir. Kolumuzu yukarı kaldırırken yaptığımız ani ve yanlış hareketler sonucunda kasların iki kemik arasına sıkışması, omuz sıkışma sendromuna neden olmaktadır. Geçmişte cerrahi yöntemlerle çözülen bu rahatsızlık, günümüzde Omuz Artroskopisi ile tedavi edilmektedir.
  • Omuz Kas Yırtıkları: Omuz kas yırtıkları, kendi kendine iyileşmemektedir. Cerrahi müdahale gerektiren bu durumda özellikle yaş dolayısı ile cerrahi işlemler risk taşıyorsa, artroskopi yöntemi doktorlar tarafından tercih edilmektedir.
  • Tekrarlayan Omuz Çıkıkları: Tekrarlayan omuz çıkıkları da cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi gereken omuz rahatsızlıklarından biridir. Ancak cerrahi yöntemlerde iyileşme sürecinin zorlu ve uzun olması nedeni ile doktor değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan hastalarda artroskopi yöntemi uygulanmaktadır.
  • Omuzun Kalsifik Tendiniti: Cerrahi dışı omuz tedavileri denendikten sonra sonuç alınamayan durumlarda Omuz Artroskopisi uygulanmaktadır.

Omuz Artroskopisi Nasıl Uygulanır?

Artroskopi yöntemi sırasında omzunuza küçük kesikler yapılarak omuz ekleminin içi görüntülenmektedir. Uzun, ışıklı bir aygıt kullanılan işlemde, hasarlı bölge hatasız bir şekilde tespit edilerek tedavi gerçekleştirilmektedir. Operasyon sırasında kullanılan kamera, eklemin içinin görüntüsünü ekrana gönderir, böylece cerrah diğer tanı yöntemleri ile kıyaslandığında omuz rahatsızlığının ana nedeni konusunda daha net kararlar alabilmektedir. Bu yöntem sırasında omzunuza çok küçük kesikler atılmasından dolayı iyileşme süreci, açık ameliyatlarla karşılaştırıldığında çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Ve bu yöntem oldukça acısızdır.

Omuz Artroskopisi Riskleri Nelerdir?

Omuz Artroskopisi genellikle işlem sırasında ve sonrasında hastaya konfor sağlayan acısız ve ağrısız bir tedavi yöntemidir. Ancak bazı durumlarda çeşitli komplikasyonlar gelişmektedir. Bu komplikasyonlar, omuzda tutukluk ve geçmeyen ağrı, enfeksiyon, sinirlerin ve damarların hasar görmesi ve kanama – kan pıhtılaşması olarak belirtilmektedir. Ancak bu risklerin tamamı alanında uzman olmayan kişiler tarafından yapılan operasyonlardan veya Omuz Artroskopisi sonrası dikkat edilmesi gerekenlere uyulmamasından kaynaklanmaktadır.

Omuz Artroskopisi Sonrası İyileşme Süreci

İyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar komplikasyonları önlemek açısından oldukça önem taşımaktadır. Artroskopi sonrası yaraların dezenfekte edilmesi ve doktorun önerisine bağlı olarak verilen ilaçların kesinlikle kullanılması gerekmektedir. Tedavi sonrası omuz hareketlerine dikkat edilmelidir. Ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Omuzlara aşırı yük bindirmek, ağız egzersizler yapmak tedavi süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Doktorun önerisine bağlı olarak 3-6 hafta arasında kol askısı kullanılması gerekebilir. Bu durum omuz kaslarının gerilmesini önlemek amacıyla istenmektedir.

Hangi Cerrahi Yöntem En Yüksek Başarıyı Sağlıyor?

Açık cerrahi yöntemler ve Omuz Artroskopisi, omuz rahatsızlıkları için kullanılan cerrahi yöntemlerdir. Hangi yöntemin uygulanması gerektiğine kesinlikle bu konuda uzman bir hekimin karar vermesi gerekmektedir. Günümüzde Artroskopik yöntem, daha hızlı iyileşme süreci olması ve kameralar sayesinde daha doğru teşhis ve tedavi uygulanması açısından daha fazla tercih edilmektedir. Açık cerrahi yöntemle kıyaslandığında, bu yöntemin başarı oranı daha yüksektir. Ancak hangi rahatsızlıkta uygulanacağı ve başarı sağlayacağı doktorların teşhis ve seçeceği tedavi yöntemine bağlı olmaktadır. Tedavi alanı oldukça geniş olan bu pratik ve acısız yöntem doktorlar tarafından tercih oranı yüksek yöntemler arasında gösterilmektedir.